น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต

น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต ทริปเปิ้ล ทรี โฟมมิ้ง เอเจ้นท์ (Tripple Trees foaming agent) 

 น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต สำหรับคอนกรีตมวลเบา

     เทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตแบบ Cellular Lightweight Concrete (CLC): คอนกรีต CLC เกิดจากการ ผสมสารลดแรงตึงผิว (surfactant) หรือสารเพิ่มฟอง (foaming agent) ลงในซีเมนต์เพสต์ เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ฟองอากาศ เหล่านั้นจะกลายเป็นช่องว่างอากาศ (air void) ที่มีขนาดเล็ก รวมตัวกันคล้ายเนื้อครีม เมื่อแข็งตัวจะกลายเป็นก้อนอิฐคอนกรีตที่มีรูพรุน และมีความแข็งแรง

     “สารเพิ่มฟองโฟม (Foam Agent)” เป็นส่วนหนึ่งของการปรับคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต CLC ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เช่นการนำไปผลิตเป็น อิฐมวลเบา, กำแพงมวลเบา, ผนังมวลเบา, การเทหล่อกับที่คอนกรีตมวลเบาแบบที่ใช้สารสร้างโฟมก่อน (ต่างจากสารกักกระจายฟองอากาศที่ใช้ในกรณีคอนกรีตกักกระจายฟองอากาศ เนื่องจากสารกักกระจายฟองอากาศจะให้ฟองที่มีขนาดเล็กกว่าและฟองจะมีความเสถียรกว่า) โฟมที่ใช้เป็นโฟมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ฟองโฟมมั่นคง ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในการต้านทานความร้อน

       น้ำยาโฟมผสมคอนกรีตผลิตอิฐมวลเบา , คอนกรีต CLC (Foaming Agent) ใช้ผสมกับน้ำเปล่าในอัตรส่วนที่กำหนดในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เนื้อโฟมละเอียด ความหนาแน่น อัตราการขยายตัวสูง อัตราการยุบตัวต่ำ (ไม่แยกชั้น) โดยปริมาณฟองอากาศที่ใส่หรือการออกแบบสัดส่วนผสมขึ้นอยู่กับกำลังอัดที่ต้องการ หน่วยน้ำหนักที่ต้องการ และคำแนะนำจาก Tripple trees ควรใช้ร่วมกับ เครื่องทำโฟม (Foam Generator) ของ Tripple trees จะได้ฟองโฟมที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำอัตราส่วนการใช้ผลิตโฟม : ใช้น้ำยา1ส่วน ต่อน้ำ 20-80 ส่วน*
*อัตราส่วนของขึ้นอยู่กับ 1. ชนิดของเครื่องฉีดโฟม
                     2. ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

 

 

Visitors: 45,740