วิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC

  เครื่องผลิตอิฐมวลเบาเครื่องผลิตแิฐมวลเบา,อิฐมวลเบา

วิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบ CLC

1. วัสดุและอุปกรณ์

 1.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland cement) สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และสำหรับใช้ในการก่อสร้างปกติทั่วไป ที่ไม่อยู่ในภาวะอากาศที่รุนแรง หรือในที่มีอันตรายจากซัลเฟตเป็นพิษ หรือความร้อนที่เกิดจาการรวมตัวกับน้ำจะไม่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงขั้นอันตรายที่คอนกรีตจะแตกร้าวเสียหาย

 1.2. น้ำ

  น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาดปราศจากกรด ด่าง น้ำมัน และสารอินทรีย์อื่นๆ ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต โดยปกติน้ำประปาและน้ำจืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีส่วนผสมของน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมถือว่ามีคุณภาพดีพอสำหรับงานคอนกรีต

  หน้าที่หลักของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต คือ

  - ทำหน้าเข้าผสมกับปูนซีเมนต์และทำปฏิกิริยาเคมีแล้วเกิดความร้อนที่เรียกว่า Heat of hydration ทำให้ผงซีเมนต์นั้นกลายเป็นวุ้น และเป็นซีเมนต์เหนียวซึ่งเป็นตัวประสานผิวระหว่างเม็ดของวัสดุผสม เกาะยึดกันแน่นเมื่อแข็งตัว

- ทำหน้าที่เคลือบหินและทรายให้เปียก เพื่อให้ปูนซีเมนต์เข้าเกาะโดยรอบและแข็งตัวยึดติดกันแน่น

- ทำหน้าที่หล่อลื่นให้วัสดุทั้ง 3 อย่างนี้เกิดความเหลว สามารถเทและกระทุ้ง หรือเขย่าแบบหล่อให้เป็นรูปร่างต่างๆได้

 1.3. ทรายละเอียด

  เป็นวัสดุผสมที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม. หรือที่สามารถลอดผ่านตะแกรงร่อน มาตรฐานเบอร์ 4 แต่ทั้งนี้จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.07 มม.

 1.4. น้ำยาโฟม Tripple Trees Foam Agent

 1.5. น้ำยาทาแบบ Tripple Trees Form oil

 1.6. ชุดเครื่องผลิตคอนกรีตมวลเบา Tripple Trees

 1.6.1. ชุดเครื่องผสมมอร์ตาร์มวลเบา

 1.6.2. ชุดเครื่องทำโฟมและเครื่องอัดอากาศ

 1.6.3. ชุดโมลแม่พิมพ์

 1.6.4. เครื่องถอดโมล

 1.6.5. เครื่องตัดโมล

 1.6.6. รถลำเลียง

2. ขั้นตอนการผลิต

 2.1. กำหนดค่าตาชั่งปูน ทราย ตามอัตราส่วนที่กำหนด

 2.2. กำหนดค่าเติมน้ำลงในเครื่องผสมตามอัตราส่วนที่กำหนด

 2.3. ผสมน้ำยาโฟม Tripple Trees Foam Agent ตามอัตราส่วนที่กำหนด

 2.4. กำหนดค่าโฟมตามอัตราส่วนที่กำหนด

 2.5. เริ่มทำการผสม โดยเรียก น้ำ ทราย ปูน โฟม ตามลำดับ โดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ

 2.6. เมื่อฟองโฟมกับมอร์ต้าร์เข้ากันดีแล้ว ตรวจสอบน้ำหนักต่อลิตรตามที่ต้องการ

 2.7. นำรถลำเลียงเข้ารับมอร์ต้าร์มวลเบา เพื่อนำไปเทลงแบบ

 2.8. ปาดแต่งผิวหน้าด้วย เกรียงปาดให้เรียบร้อย

 2.9. ทิ้งไว้ 2.30 – 3.30 ชั่วโมง แล้วจึงนำเครื่องถอดแบบเข้าทำการถอดแบบ

 2.10. นำเครื่องตัดเข้าทำการตัดตามขนาดที่ต้องการ

 2.11. ทิ้งไว้ 16-24 ชั่วโมง ทำการจัดเก็บขึ้นพาเลท

 2.12. นำพลาสติกใส ห่อหุ้มเพื่อให้เกิดการบ่มคอนกรีตและเป็นการหีบห่อเพื่อทำการขนส่งไปในตัว ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในที่ร่ม

 2.13. เมื่อชิ้นงานมีอายุครบ 15 วัน สามารถนำไปใช้งานได้


Tag: 

เครื่องผลิตอิฐมวลเบา/เครื่องตัดอิฐมวลเบา/วิธีการก่ออิฐมวลเบา/การทำอิฐมวลเบา/บล็อกมวลเบา/ขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา/วิธีการทําอิฐมวลเบา/น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต/คอนกรีตมวลเบา/แบบโมล/เครื่องผสมปูน/โฟมคอนกรีต


 

Visitors: 45,740