โครงการอ้างอิง

ประมานการกำลังผลิตในโครงข่ายลูกค้าที่ผลิตอยู่ในขณะนี้ ตามจังหวัดต่างๆ

1. จ.สุราษฐธานี         4,200 ก้อน/วัน

2. จ.สงขลา  อ.หาดใหญ่  2,500 ก้อน/วัน

3. จ.ปัตตานี            1,000 ก้อน/วัน

4. จ.ขอนแก่น           2,400 ก้อน/วัน

5. จ.อุดรธานี           2,500 ก้อน/วัน

6. จ.ยโสธร             1,000 ก้อน/วัน

7. จ.อุบลราชธานี        2,000 ก้อน/วัน

8. จ.เชียงใหม่           4,000 ก้อน/วัน

9. จ.ศรีษเกตุ            1,500 ก้อน/วัน

10.จ.ตราด              1,000 ก้อน/วัน

11.จ.นครราชสีมา         2,000ก้อน/วัน

12.จ.พิจิตร อ.สากเหล็ก    1,000 ก้อน/วัน

13.พม่า (ย่างกุ้ง)          4,200 ก้อน/วัน

14.สมุทรปราการ            500 ก้อน/วัน

   และลูกค้า จากระบบเดิมที่ยังผลิตอยู่ ประมานการ รวมได้อีก 4000 ก้อน /วัน รวม การผลิตต่อวันในขณะนี้ คือ 29,100 ก้อน/วัน
และกำลังขยาย โรงงานเพิ่มขึ้นอีกหลายจุดหลายจังหวัด อีก ไม่ต่ำกว่า 10000 ก้อน/วัน ในปี 2557 นี้ ย่อมหมายถึง การการันตีคุณภาพและความมั่นใจของสินค้า ทั้ง KnowHow และเคมีภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องทำโฟม ที่แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนครหลวงยังให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทเรา เพราะบริษัทเรายึดถือในคุณธรรมและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงและให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองเสมือนคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

Visitors: 45,740