เครื่องสร้างฟองโฟม

 อุปกรณ์เครื่องกำเนิดโฟม

  • น้ำยาโฟม TRIPPLE TREES FOAMING AGENT จำนวน 1 แกลลอน  (25 ลิตร)
  • สาย PUขนาด 10 มม.
  • สายยางพลาสติกพร้อมหัวกะโหลกขนาด 3 หุน ยาว 3 เมตร
  • กระบอกยิงโฟม 1ชิ้น
  • คู่มือการใช้เครื่องกำเนิดโฟม TRIPPLE TREES FOAM GENERATOR
Visitors: 45,740